Magia żydowska

Magia była tępiona w Izraelu, zgodnie z nakazami pisma, przy udziale kapłanów, a następnie rabinów, co nie przeszkadzało, że znajdowała swoje miejsce w życiu codziennym. Najczęściej posługiwano się nią w sytuacjach zagrożenia, takich jak śmierć, zranienie czy niewola. Szczególną funkcję pełniły amulety, spełniające w Palestynie rolę podobną do medalików. Jak to zwykle bywa, prawo nakazywało swoje a rozsądek swoje, ponieważ czysto ludzki lęk przed nieszczęściem kazał oddawać cześć wszystkim bez wyjątku, siłom nadprzyrodzonym.


Gwiazda Dawida lub sześcioramienna wielka pieczęć Salomona.
Symbol najwyższej wiedzy wg. mistycznej zasady "Ty dajesz Bogu, on daje tobie".
Dwa trójkąty oznaczają równowagę wszechświata.


Judaizm włączył do magii wiele rytuałów biorących początek w liturgiach pierwotnych religii. Wśród nich szczegółowe przepisy egzorcystyczne będące zapożyczeniem z Babilonii. Żydzi wnieśli też
do magii niezachwianą wiarę w moc imienia Bożego, które rozpoznane, dostrzeżone czy wywołane
z sfer niebiańskich, posiadało moc rozwiązywania każdego problemu. Dodatkowo ich magia objawiła światu szeroko rozbudowaną doktrynę bytów duchowych.
Jeśli weźmiemy zasady żydowskiego prawa starotestamentowego dosłownie, to uprawianie magii
w Izraelu nie było wykroczeniem, lecz zbrodnią zasługującą na karę ukamienowania - jak czytamy
w zborze traktatów prawniczych Talmudu. Sama wiedza o procedurach czy rytuałach magicznych wchodziła w zakres obowiązkowego wykształcenia członków sanhedrynu, organu władzy pełniącego funkcję trybunału. Bez niej sędziowie nie byliby w stanie dokonać oceny procedur magicznych
i uznać, czy osoba oskarżona o uprawianie magii popełniła czyn karalny czy też nie. Czy działania obwinionego mają charakter rytuałów magicznych, czy też może są związane z cudownym ozdrowieniem za sprawą uczciwego przywołania sił boskich.
Nie do końca wiadomo, czy członkowie sanhedrynu swoją wiedzę o magii czerpali z Księgi Tajemnic (Sefer-ha-Razim), pochodzącej podobno od Noego. Jej teksty powołują do istnienia całe szeregi bóstw pogańskich oraz zaklęć zupełnie nieprzystających do judaizmu. Sefer-haRazim podaje schemat siedmiu niebios wraz z imiennym wykazem aniołów odpowiadających za poszczególne sfery, jak również imienny indeks 704 bardziej poślednich anielskich pomocników. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdujemy bóstwa pogańskie jak i Mesjasza. W ten sposób obszar niepojmowalny zmysłowo stał się dla Żydów łatwiejszy do zrozumienia.Procedury kabalistyczne doprowadziły
do zbliżenia mikro- i makrokosmosu, tak że stały się sobie bliskie i życzliwe. Doszło do tego, gdy
na straży gnozy stał uczony mag.
Można założyć, że po zburzeniu ostatniej Świątyni Jerozolimskiej przez Tytusa, do różnych odległych prowincji imperium rzymskiego, a szczególnie do Aleksandrii, wyemigrowała rzesza Żydów doskonale wtajemniczonych w arkana magii babilońskiej i egipskiej. W okresie panowania Rzymu magia przekroczyła wszystkie ograniczenia językowe, społeczne i kulturowe, stając się integralną częścią życia całych narodów.
Magia w Izraelu stanowiła odzwierciedlenie metod egipskich i babilońskich. Święta laska wróżebna towarzyszyła Mojżeszowi od czasu jego wygranej potyczki z magami faraona. Z Biblii wiadomo
o istnieniu wróżki z Endor. Na prośbę króla Saula wywołała z niebytu ducha Samuela, aby ten wyjawił mu przyszłość. Zagniewany duch spełnił tą prośbę i przepowiedział mu śmierć wkrótce
po przegranej bitwie z Filistynami - co zresztą nastąpiło.
Istnieją poglądy, że tajemnice kabały, wróżby i magii, a także istnienie numerologii, ma w Palestynie rodowód bardzo stary. Podobno Mojżesz wszedł w posiadanie świętych ksiąg egipskich, pochodzących ze świątyń tebańskich.
W wielu wypadkach Żydzi stosowali amulety chroniące przed chorobą, niektóre zawierają gwiazdę Dawida, inne imiona trzech potężnych aniołów Sanwi, Samsanwi i Samangelaf, zabezpieczające przed królową demonów. Do naszych czasów przetrwały zaklęcia i sposoby produkcji talizmanów miłosnych.

Amulet z Księgi Raziela1 mający po narodzinach chronić matkę i dziecko.
Po obu stronach imiona i pieczęcie trzech aniołów broniących ludzi przed demonicą Lilith2.


Jednym z najstarszych i najskuteczniejszych, a służącym do przygotowania talizmanu miłosnego jest pochodzący z epoki Starego Testamentu:

" Jeśli pragniesz gorąco, aby cię jakowaś osoba pokochała, uczyń oto taki talizman: kiedy lato mieć się będzie ku końcowi, o czasie przynależnym Venus, weź czerwoną miedź i medalion wykuj. Na jednej stronie wyryj znaki męskie i żeńskie planet, a po drugiej stronie imię Jehowy
z Nony. Zawieś zaraz na czerwonym sznurze, a dobrze, żeby był z wełny i z szaty oblubienicy twojej zrobiony, i zaraz na szyję sobie zawieś. A w pierwszych dniach jesieni pod drzwi jej pójdź
i wyrzeknij dwanaście razy słowo amapolyfak. Nie minie dni trzydzieści, a oblubienica twoja przyjdzie do ciebie i cię zapragnie, jako i ty jej pragniesz."


Kolejny amulet z Księgi Raziela.
Pomaga w uzyskaniu sukcesu finansowego, a także, dzięki Bożej pomocy,
gwarantuje powodzenie w wszelkich negocjacjach.


A oto tajemnica jak stać się niewidzialnym, będąca dziedzictwem wielkich magów. Skrywana przez nich zazdrośnie, ujrzała światło dzienne za sprawą słynnego podręcznika magii Kłódki Salomona.

"Ulep z wosku w miesiącu styczniu figurkę i niech będzie rodzaju męskiego. Oddziel czaszkę
od ciała, i w dniu, i w godzinie Saturna wyryj igłą na niej sekretny krzyż, półksiężyc i kąt sekretny. Połącz z powrotem głowę z resztą jej ciała, a zrób to dokładnie, i zaraz napisz na płacie skóry żaby skalnej, którąś pierwej w czas kanikuły dziełu temu poświęcił i krwią jej wypisz słowa następujące: hels, hel, hels, i powieś figurkę na włosie twoim u sklepienia jaskini o północy, a pal kadzidła, mogą być zwyczajne. I mów wtedy: melach, berot, not, benib, et, mach et vos omnes, zaklinam cię figurko woskowa per deum vivum ut per virtutem horum, caracterum et verborum me invisibilem redda, ubique te portavero meum. Amen".


Amulet Dłoń Boga, od którego wywodzi się także arabski amulet Ręka Fatimy
Sandra Jaśmina


Na podstawie Tajemnice Starodawnej Medycyny i Magii/Jan Niżnikiewicz

1 Raziel (hebr. רזיאל‎, "tajemnica Boga", "anioł tajemnic" – Racjel, Akrasjel, Galizur, Sarakael, Suriel) – "anioł tajemnych światów i wódz najwyższych tajemnic" ( M. Gaster, The Sword of Moses). W kabale Raziel jest personifikacją sefiry Chochma (mądrość) oraz jednym z dziesięciu (dziewięciu) archaniołów świata berija (kreacji). W tradycji Rabinickiej Raziel jest legendarnym autorem Księgi Raziela (Sefer Raziel), "w której zawiera się cała mądrość ziemska i niebiańska". Księgę tę podarował Adamowi, jednak została ona skradziona przez zazdrosne anioły. Następnie trafiła w ręce Henocha, potem Noego, któremu dzięki niej udało się zbudować arkę. Podobno też król Salomon zawdzięcza swą mądrość, wiedzę i znajomość magii właśnie Księdze Raziela.
2Lilith – w folklorze żydowskim upiorzyca groźna dla kobiet w ciąży i niemowląt w pierwszych tygodniach ich życia, uważana za pierwszą żonę biblijnego Adama, wywodząca się najprawdopodobniej z tradycji mezopotamskiej.

Powrót