Numerologia - Liczby

Możemy wyodrębnić dwa systemy numerologiczne:

1. Chaldejski, mający swoje korzenie w indyjskiej Wedze i systemach kabalistycznych;
2. Pitagorejski, który powstał około 508 r p. n. e. Pitagorejczycy uważali, że element boski
we Wszechświecie wyrażony jest w matematyce, człowiek zaś może uchwycić naturę rzeczy tylko przez liczbę. System pitagorejski zdominował numerologię zachodnią ( będzie on stosowany
w moich przykładach).

Symbolika liczb

Numerologia wykorzystuje cyfry od 0 do 9 oraz liczby 11 i 22, będące wyższymi oktawami 2 - ki i 4 - ki. 11 i 22 to Liczby Mistrzowskie.
Posiadają one większy potencjał, są bardziej obciążone i wymagają większej dojrzałości, czasu oraz wysiłku żeby zintegrować je z osobowością.

Od zarania dziejów ludzi chcieli lepiej poznać siebie samych. Astrolodzy znajdowali odpowiedzi
w planetach i gwiazdach, a numerolodzy w liczbach. Zdobyta w ten sposób wiedza stanowi starożytny dorobek współczesnej psychologii.

Wszechświat, w tym ludzie i nasze otoczenie zbudowany jest z atomów,
z wirującymi elektronami. W numerologii cyfry i litery odzwierciedlają kształt tych wibracji, opisując go w formie ludzkich zachowań. W praktyce numerologicznej badając nazwisko i datę urodzenia osoby, analizujemy różne aspekty jej życia.


Redukcja teozoficzna
Jest to technika, dzięki której każdą liczbę możemy przedstawić przy pomocy jednej cyfry. Metoda polega na sumowaniu cyfr, z których składa się liczba, do momentu otrzymania pojedynczej cyfry, np. :

23111978=2+3+1+1+1+9+7+8=31=3+1=4

Niektórzy numerolodzy zapisują tą liczbę jako 31/4, gdyż 31 wywiera pewien wpływ na 4.
Jeżeli liczba 23111978 jest datą urodzenia 23-11-1978 to obliczając Liczbę Drogi Życia rachunek powinniśmy wykonać następująco:

(2+3)=5
(1+1)=2
(1+9+7+8)=25=2+5=7

W rezultacie otrzymujemy:

5+2+7=14=1+4=5 czyli 14/5

Stany niezrównoważone


W naszym życiu liczby przejawiają się w formie zrównoważonej ( tradycyjna interpretacja liczb w numerologii) oraz w stanach przed i po osiągnięciu równowagi
Stany niezrównoważone występują gdy nie potrafimy zharmonizować w sobie wibracji, symbolizowanych przez określone liczby.

Zapraszam do następnej części artykułu, w której omówię wartości liczbowe liter. Już wkrótce.

Powrót