Numerologia - Litery

Litery

  • Gematria
W numerologii każdej literze alfabetu możemy przypisać wartość liczbową. W ten sposób każdemu słowu odpowiada liczba, będąca "sumą" jego liter. Liczba ta prezentuje odmienną naturę słowa. Tym sposobem numerologia umożliwia przekształcanie zdań w cyfry, odkrywając ukryte relacje pomiędzy słowami.

 

Tradycja numerologiczna ukształtowała wiele sposobów przekształcania  liter w cyfry. W każdym
z alfabetów: hebrajskim, greckim czy łacińskim można wyróżnić kilka metod. Poniżej przedstawiam najbardziej popularną metodę dla alfabetu łacińskiego. Porównaj wartości w obu tabelkach, stosując redukcję teozoficzną ( opisaną w poprzedniej części artykułu ).

 

A B C D E F G H I
1 2 3 4 5 6 7 8 9
J K L M N O P Q R
10 11 12 13 14 15 16 17 18
S T U V W X Y Z  
19 20 21 22 23 24 25 26  
1 AJS
2 BKT
3 CLU
4 DMV
5 ENW
6 FOX
7 GPY
8 HQZ
9 IR

 

 

Litery Ą, Ę, Ó, Ć, Ł, Ń, Ś, Ż, Ź traktujemy jak A, E, O, C, L, N, S, Z.
Kolorem różowym, w tabelce, zaznaczono samogłoski.

  • Samogłoski i spółgłoski

Ponieważ w kalkulacjach numerologicznych wyodrębniamy samogłoski i spółgłoski, w przypadku litery Y powinniśmy określić czy w  danym słowie jest ona samogłoską czy  spółgłoską.

W polskiej literaturze numerologicznejtraktowane jest często jak spółgłoska, chociaż należy
do samogłosek.
Ja traktuję Y jako samogłoskę.
 
Powrót